Sta je procesor ?

Procesor definiše tip PC računara. U njemu se realizuju sve računske i logičke operacije i izvršavaju komande koje su zadate programom. U svom radu procesor izvršava aritmetičko – logičke operacije u koje spadaju: sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje, zatim upoređivanje dve vrednosti i određivanje tačnosti logičkih izraza.

Karakteristike procesora su: brzina procesora, dužina procesorske reči, radni takt i interni keš.

  • Brzina procesora je broj operacija koje procesor može da obradi u 1 sek. Izražava se u MIPS (Milion Instruction Per Second) ili u MFLOPS (Milion Floating Point Operations Per Second).
  • Dužina procesorske riječi je broj bitova koji se istovremeno prenosi i obrađuje unutar procesora. Danas se koriste 32-bitni i 64-bitni procesori a ranije su postojali i 8-bitni i 16-bitni procesori. Podaci sa kojima procesor trenutno obavlja operaciju se nalaze u registrima. Dužina registra (broj bitova) mora da bude stepen od 2 odnosno 8, 16, 32, 64. Pošto se u procesor odjednom prenosi onoliko bitova koliko je dužina registra, a isto toliko se odjednom i obrađuje u procesoru, dužina procesorske reči odgovara dužini registra procesora.
  • Radni takt je učestalost impulsa koji generiše sat (clock) – specijalno elektronsko kolo kojim se iniciraju operacije procesora. Procesor preko jedne linije na kontrolnoj magistrali dobija takt signal (pravougaone impulse određene učestanosti). Radni takt se meri u GHz.
  • Interni keš je keš memorija koja se nalazi u samom procesoru. Omogućava veću brzinu procesora pa se sve češće GHz upotrebljava kao merna jedinica za brzinu procesora.

Procesor se postavlja u odgovarajuće podnožje za priključenje procesora na matičnoj ploči, a preko procesora se stavlja hladnjak sa ventilatorom koji ga hladi.