Kućište (case)

  • Kućište služi da obuhvati i zaštiti računarske komponente od spoljnih uticaja. Pored toga, kućište uz pomoć ugrađenih ventilatora obezbeđuje strujanje vazduha potrebno za hlađenje komponenti. Postoje tri vrste kućišta:

Desktop – horizontalno kućište, koristilo se za prve verzije PC računara. Danas se uglavnom koristi za poslovne konfiguracije i manje zahtevne sisteme.

Midi tower – srednje vertiklno kućište, namenjeno kućnim i poslovnim konfiguracijama. Danas se najviše koristi

 

 

Tower – visoko vertikalno kućište pretežno namenjeno jačim konfiguracijama i serverima koji zahtevaju veći broj komponenti.

Napajanje (power supply)

Napajanje je sastavna komponenta kućišta. Nalazi se u gornjem delu kućišta i u njega se uključuje napojni kabl iz električne mreže. Osnovna funkcija napajanja je da naizmeničnu struju iz električne mreže transformiše u jednosmernu koju koriste računarske komponente. Iz napajanja izlazi snop kablova sa odgovarajućim konektorima kojima se struja razvodi potrošačima u kućištu. Pri izboru napajanja posebno treba obratiti pažnju na snagu napajanja koja mora biti dovoljna za sve potrošače u kućištu.