Blog za sve zaljubljenike u racunare

Category Hardverske komponente računarskog sistema

Memorija računara

Računarska memorija se sastoji od uređaja koji čuvaju programe i podatke na računaru u binarnom obliku. Operacija upisa i operacija čitanja nazivaju se još i pristup memoriji. Svaki memorijski sistem bilo kog tipa sadrži memorijski medijum na kome se pamte… Continue Reading →

Procesor (CPU)

Sta je procesor ? Procesor definiše tip PC računara. U njemu se realizuju sve računske i logičke operacije i izvršavaju komande koje su zadate programom. U svom radu procesor izvršava aritmetičko – logičke operacije u koje spadaju: sabiranje, oduzimanje, množenje… Continue Reading →

Matična ploča (motherboard)

Matična ploča je računarska komponenta koja ima ulogu da električno i komunikaciono poveže ostale računarske komponente. Preko nje se prenose podaci i struja za napajanje. Od njenog kvaliteta zavisi brzina i stabilnost rada celog računarskog sistema, vrsta i snaga procesora… Continue Reading →

Kućište i Napajanje

Kućište (case) Kućište služi da obuhvati i zaštiti računarske komponente od spoljnih uticaja. Pored toga, kućište uz pomoć ugrađenih ventilatora obezbeđuje strujanje vazduha potrebno za hlađenje komponenti. Postoje tri vrste kućišta: Desktop – horizontalno kućište, koristilo se za prve verzije… Continue Reading →

© 2023 Zemlja Racunara — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑