Od pocetka do 20. min radi, posle toga premotajte na 32. tu se nastavlja

Player 1

Player 2