Blog za sve zaljubljenike u racunare

Month септембар 2021

Binarno predstavljanje informacija

Svi podaci koji se čuvaju, prenose i obrađuju unutar računara predstavljaju se na poseban način, binarnom azbukom. U međusobnoj komunikaciji, čovek koristi slova svoje azbuke a brojeve predstavlja dekadnim brojevnim sistemom. Pošto je računar električni uređaj koji se sastoji od… Continue Reading →

Pojam računarskog sistema; Podela računarskih sistema;

Definiše pojam računarskog sistema; Navede podelu računarskih sistema; 1-Pojam računarskog sistema Računarski sistem, odnosno računari, jesu elektronske mašine koje obradjuju ulazne informacije (podatke ili naredbe) i iz njih proizvode izlazne informacije (rezultate). U početku su se računari koristili uglavnom za… Continue Reading →

Računarski Softver

Operativni sistem Sistemski softver Aplikativni softver Licence, zaštita softvera i hardvera SOFTVER • Softver generalno podrazumeva sve vrste računarskih programa, od operativnih sistema kao što je DOS, preko uslužnih programa za aplikacije, pa do programa koji se nalaze u ROM čipovima…. Continue Reading →

Programski jezici

Istorija Računara

Faze razvoja računarskih sistema Još u antičkom dobu ljudi su tražili načine za računanje. Potreba se pojačala sa jačanjem trgovine i razmene dobara.Istoriju elektronskih računara opšte namene možemo podeliti na šest generacija u zavisnosti od faza razvoja i to:Prvu generaciju… Continue Reading →

© 2022 Zemlja Racunara — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑